Bbzaanvragen.nl

Bbz aanvragen

Om in aanmerking te kunnen komen voor een Bbz-lening of Bbz-uitkering voor levensonderhoud dient u eerst een ondertekend aanvraagformulier bij uw gemeente in te leveren. De gemeente kan u zo’n aanvraagformulier verstrekken.

Bbz aanvraag aanvragen en indienen bij uw gemeente

U zoekt eerst uit bij wie u moet zijn. Sommige gemeenten hebben deze taak aan een andere gemeente uitbesteed. Zo laten de gemeenten Nieuwegein en Woerden deze taak door de gemeente Utrecht uitvoeren. Uw gemeente moet u kunnen vertellen waar u de aanvraag kan indienen. In het algemeen krijgt u een aanvraagformulier mee dat u eerst dient in te vullen en te ondertekenen. De praktijk leert dat veel gemeenten helaas geen informatie of summiere informatie over de Bbz-regeling op hun website hebben staan. Uw gemeente dient u te kunnen vertellen, welke afdeling en welke ambtenaar belast is met de regeling. Een probleem is dat vaak slechts een paar mensen voldoende kennis hebben om u goed te kunnen adviseren.

Meestal heet de afdeling waar u een aanvraag kan indienen:

 • Afdeling Werk en Inkomen
 • Sociale Zaken
 • Bureau Zelfstandigen
 • Zelfstandigenloket
 • Ondernemersloket

De gemeente moet binnen 13 weken na indiening van de aanvraag beslissen of er recht op bijstand bestaat. Het college van de gemeente kan deze termijn als daar redenen voor zijn met ten hoogste 13 weken verlengen.

Tip: Nadat de Bbz aanvraag is ingediend, kan de gemeente in geval van financiële nood aan de ondernemer een voorschot voor levensonderhoud verstrekken. Tijdens een eerste gesprek dient aan u duidelijk te worden gemaakt, welke informatie nodig is om een aanvraag te kunnen indienen.

Wat moet u bij een Bbz-aanvraag inleveren

Altijd noodzakelijk bij een Bbz aanvraag:

 • Schriftelijk ingevuld standaard intake-formulier van de gemeente dat door u is ondertekend + datum
 • Kopie uittreksel handelsregister KvK (gevestigde ondernemer)
 • Kopie van beleggingsverzekeringen, lijfrentes en levensverzekeringen
 • Ondernemersplan (bij starters)
 • Jaarrekening (laatste 3 boekjaren bij gevestigde ondernemers)
 • Oprichtingsakten/contracten (bij samenwerkingsverbanden)
 • Kopie van eventueel andere benodigde vergunning(en)
 • Curriculum Vitae = opleidingen en werkervaring
 • Wat vraagt u aan krediethoogte en periodieke uitkering
 • Kopieën van de laatste stand van de (betaal- en spaarrekeningen bij banken)

Bijlagen (eventueel nuttig) voor de eerste beoordeling van een Bbz aanvraag:

 1. Kwartaal/halfjaarcijfers over het jaar van aanvraag

 2. Prognose of overlevingsplan (indien aanwezig)

 3. Overzicht privé-uitgaven

 4. Overzicht van de bezittingen en schulden in privé

 5. Informatie over de fiscale positie; bij voorkeur een overzicht van de ontvanger Rijksbelastingen

 6. BKR registratie Tiel (schuldenoverzicht)

 7. Looninformatie (indien van toepassing van cliënt en partner)

 8. Laatste belastingaangifte

Afwijzingsgronden voor geen krediet en Bbz-uitkering

Er staan tientallen redenen in de Bbz-regeling waarom u een negatief advies kan krijgen. Dit betekent geen krediet of periodieke uitkering.

Vaak zijn de afwijzingsgronden om geen krediet of een uitkering voor levensonderhoud te krijgen:

 • U heeft geen levensvatbaar bedrijf (Het bedrijf kan niet voldoen aan haar rente- en aflossingsverplichtingen en kan niet voorzien in de kosten van het levensonderhoud).
 • U kan een beroep doen op voorliggende voorzieningen (Bijvoorbeeld u bezit lijfrentes en aandelen die u ten gelde kan maken of een bank of familie of een bevriende relatie kan in uw kredietbehoefte voorzien).
 • U heeft inkomsten of u partner heeft inkomsten buiten het bedrijf
 • U bent geen zelfstandige die minimaal 1.225 uur per jaar in het bedrijf werkt
 • U bent niet rechtmatig gevestigd
Hoe vergroot u de kans op een Bbz-uitkering en of Bbz-lening

Wist u dat?
Meer dan 50% van de Bbz-haalbaarheidsonderzoeken wordt door de gemeenten afgewezen!

Tip: Schakel bij de onderbouwing van uw plan een deskundige in zoals uw accountant of een gespecialiseerde Bbz-adviseur van Martin Delta.

Bedenk wel dat deze kosten voor uw rekening komen. De gemeente vergoedt alleen de advieskosten voor het rapport en bepaalt welk onafhankelijk adviesbureau op het gebied van de Bbz-regeling dit onderzoek mag uitvoeren. Probeer een goed onderbouwd overlevingsplan of ondernemingsplan te maken, waaruit blijkt dat u na kredietverstrekking kan voldoen aan de rente- en aflossingsverplichtingen en kan voorzien in de kosten van het levensonderhoud.

In de meeste gevallen is het inschakelen van een bedrijfsadviseur te duur voor een MKB-bedrijf in financiële problemen. Meestal is de boekhouder of accountant de meest aangewezen weg om u in eerste instantie te helpen bij het indienen van een aanvraag.Alleen die accountant heeft vaak onvoldoende inzicht waar op gelet wordt tijdens een Bbz-haalbaarheidsonderzoek. Meer dan 50% van de aanvragen wordt om de een of andere reden afgewezen.

Pre beoordeling Bbz-haalbaarheidsonderzoek € 199 incl. reiskosten en BTW

Dit is een adviesgesprek van maximaal 2 uur met u bij u thuis of op kantoor. De reden waarom wij dit bij u doen is, omdat u dan alle stukken bij de hand kan hebben die relevant zijn voor het onderzoek. Dit gesprek vindt plaats voordat een bedrijfsadviseur die door de gemeente wordt betaald bij u langskomt. Tijdens dit adviesgesprek worden alle punten met u doorgenomen die van belang zijn voor een positief advies. Na het gesprek adviseren wij u te werken aan de voorgestelde verbeterpunten.

Voor de goede orde, dit gesprek geeft u meer kennis over de Bbz-regeling, geeft u verbeterpunten waar u aan kan werken en geeft u meer vertrouwen tijdens het gesprek met de bedrijfsadviseur van de gemeente. Maar dit gesprek biedt u geen garantie op succes, omdat de onafhankelijke adviseur van de gemeente zijn eigen plan trekt. Kortom u komt beter beslagen op het ijs te staan en dat is soms al veel waard.

Voordat het gesprek met u plaatsvindt, dient u de advieskosten voor het Bbz-adviesgesprek € 199 (inclusief reiskosten en BTW) eerst over te maken op IBAN-nummer: NL15 ABNA 0445901918. U dient hierbij aan te geven uw telefoonnummer, naam, adres, zodat wij met u een afspraak kunnen maken voor een gesprek. U krijgt van ons een nota met daarop per bank betaald na betaling per email.

Mocht u interesse hebben in zo’n gesprek laat dit even aan ons even weten via . Vermeld uw naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer.

U kunt nu direct via iDEAL of per Bankoverschrijving betalen
U wordt automatisch doorgestuurd naar www.regelingbbz.nl om uw bestelling af te ronden.

Pre beoordeling Bbz-haalbaarheidsonderzoek € 199

Quick Scan telefonisch adviesgesprek over Bbz of IOAZ € 29 incl. BTW

U heeft een aantal concrete brandende vragen over de Bbz-regeling of IOAZ-regeling. U wil die vragen graag aan een onafhankelijk expert voorleggen. In die gevallen is het zinvol bij ons een telefonisch adviesgesprek aan te vragen. Dit is een telefonisch advies van maximaal 20 minuten.

Voordat dit gesprek met u plaatsvindt, dient u eerst de advieskosten voor het telefonisch Bbz- of IOAZ- adviesgesprek € 29 (inclusief BTW) over te maken op onze rekening bij de ABNAMROBANK IBAN-nummer: NL15 ABNA 0445901918.

Tip 1. Betalen via IDEAL heeft onze voorkeur dan kunnen wij binnen 5 minuten na uw betaling zien dat u het bedrag aan ons heeft overgemaakt. Betaling via een andere bank dan ABNAMRO zal enige dagen vertraging kunnen opleveren.

Tip 2. Schat u zelf in dat dat gesprek langer gaat duren dan 20 minuten of te complex is om te bespreken tijdens een telefonisch gesprek (denk aan bespreking jaarcijfers, schuldenpositie, financiering inclusief omzetprognose) dan adviseren wij u te kiezen voor ons adviesproduct
Pre beoordeling haalbaarheidsonderzoek € 199.

U dient bij de betaling per bank door te geven uw telefoonnummer, naam plus adres, zodat wij met u een afspraak kunnen maken voor een telefonisch gesprek. Na het gesprek krijgt u van ons de nota per post toegestuurd met daarop per bank betaald met de datum van uw betaling aan ons en het tijdstip van het gevoerde gesprek.

U kunt nu direct via iDEAL of per Bankoverschrijving betalen
U wordt automatisch doorgestuurd naar www.regelingbbz.nl om uw bestelling af te ronden.

Quick Scan telefonisch adviesgesprek € 29

Meer informatie

Wilt u nog meer praktische informatie over de regeling Bbz kijk dan op www.regelingbbz.nl

Daar vindt u informatie over:

 • Wat is de Bbz
 • Wie kunnen een beroep doen op deze regeling
 • Wat te doen als u een negatief Bbz-advies heeft gekregen
 • Persartikelen over de Bbz
 • Adviesbureau Martin Delta is gespecialiseerd in de Bbz- en IOAZ regeling

Copyright © 2010- Bbzaanvragen.nl is een initiatief van Bbz-adviesbureau Martin Delta.
Aan de verstrekte informatie in deze website kunnen geen rechten worden ontleend.